Studia magisterskie II stopnia w j. angielskim

b2a

W roku akademickim 2010/11 Politechnika Wrocławska oferuje 18 specjalności studiów II stopnia w języku angielskim w ramach projektu pt.: "Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej". Profil absolwentów odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy.
Programy oferowanych studiów są nowoczesne i obejmują najnowszą wiedzę w dziedzinach kluczowych dla gospodarki. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Ponadto, niektóre specjalności będą realizowane we współpracy z uczelniami partnerskimi, dzięki czemu studenci zdobędą możliwość odbycia części studiów na uczelniach zagranicznych.

Specjalności objęte projektem:
 • Budownictwo (Civil Engineering)
 • Chemia Medyczna (Medicinal Chemistry)
 • Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania (Advanced Informatics and Control)
 • Bioinformatyka (Bioinformatics)
 • Elektronika Stosowana (Advanced Applied Electronics)
 • Inżynieria Internetowa (Internet Engineering)
 • Sterowanie w Systemie Elektroenergetycznym (Control in Electrical Power Engineering)
 • Systemy Energii Odnawialnej (Renewable Energy Systems)
 • Górnictwo i Energetyka (Mining and Power Engineering)
 • Zarządzanie Jakością Środowiska (Environmental Quality Management)
 • Inżynieria Komputerowa (Computer Engineering)
 • Systemy Informatyczne Zarządzania (Business Information Systems)
 • Chłodnictwo i Kriogenika (Refrigeration and Cryogenics)
 • Inżynieria Pojazdów (Automotive Engineering)
 • Zarządzanie Produkcją (Production Management)
 • Matematyka dla Przemysłu i Gospodarki (Mathematics for Industry and Commerce)
 • Nanoinżynieria (Nanoengineering)
 • Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy (Electronics, Photonics, Microsystems)

Więcej informacji na www.studia.pwr.wroc.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyp_kapital_ludzki_kolor                                    logotyp_unia_efs_lewa