Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt

Politechnika Wrocławska
Dział Współpracy Międzynarodowej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

Bud. A-1, pok. 255, 258 i 164

fax: +48 71 320 35 70
       +48 71 320 20 98


Godziny przyjęć (pok. 255 i 258):

• poniedziałek: 10:45 – 14:00
• wtorek: 10:45 – 14:00
• środa: przyjmujemy jedynie osoby wcześniej umówione
• czwartek: 10:45 – 14:00
• piątek: 10:45 – 14:00

Sekcja Mobilności Edukacyjnej

Anna Nosal

Kierownik Sekcji Mobilności Edukacyjnej

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

• umowy międzyinstytucjonalne Erasmus+
• obsługa administracyjno-finansowa programu Erasmus+
• wsparcie dla jednostek aplikujących o fundusze w ramach programu Erasmus+
• studenci wyjeżdżający i przyjeżdżający na praktyki w ramach programu Erasmus+
• program Visiting Professors

tel.: +48 71 320 25 43


Julia Bohdziewicz

• studenci przyjeżdżający i wyjeżdżający w ramach umów o współpracy (exchange)
• studenci przyjeżdżający i wyjeżdżający w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych

tel.: +48 71 320 41 21


 Marta Kłosowska

• studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+

tel.: +48 71 320 22 32


Magdalena Kukuł

• studenci przyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+

tel.: +48 71 320 35 85


Liliia Shkolna

tel.: +48 71 320 45 34

Sekcja Wydarzeń Międzynarodowych

Karolina Farbiszewska

Kierownik Sekcji Wydarzeń Międzynarodowych

• organizacja i obsługa szkół letnich, pobytów szkoleniowych (typu International Staff Training Week) i innych wydarzeń międzynarodowych
• informowanie o możliwościach pozyskania funduszy w ramach Erasmus+ Akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekty międzynarodowe (Partnerstwa strategiczne, Sojusze na rzecz wiedzy, Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego)
• umowy międzyinstytucjonalne Erasmus+

karolina.farbiszewska@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 35 78
Kom.: +48 695 361 171


Maria Borkowska

• organizacja i obsługa szkół letnich, pobytów szkoleniowych (typu International Staff Training Week) i innych wydarzeń międzynarodowych;
• oferty i programy stypendialne (m.in. stypendia GFPS, stypendia Towarzystwa Przyjaciół TU Drezno, inne oferty stypendialne w Niemczech, Stypendia General Electric Foundation);
• informowanie o możliwościach pozyskania funduszy w ramach Erasmus+ Akcji 2.

maria.borkowska@pwr.edu.pl 
tel.: +48 71 320 35 70


Alina Dorosz

• organizacja i obsługa szkół letnich, pobytów szkoleniowych (typu International Staff Training Week) i innych wydarzeń międzynarodowych;
• przyjazdy i wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ KA107

alina.dorosz@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 26 09


Agata Gwiazda

• organizacja i obsługa szkół letnich, pobytów szkoleniowych (typu International Staff Training Week) i innych wydarzeń międzynarodowych
• wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+
• oferty i programy stypendialne (m.in. Vulcanus in Japan, DAAD, CEEPUS, Komisja Fulbrighta, Fundusz Wyszehradzki)

agata.gwiazda@pwr.edu.pl 
tel.: +48 71 320 46 72

Sekcja Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych

Adriana Naciążek

Kierownik Sekcji Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych

• umowy o współpracy międzyuczelnianej

tel.: +48 71 320 23 98
kom.: +48 695 350 439


Krystyna Malkiewicz

• obsługa zagranicznych przyjazdów i wyjazdów pracowników
• obsługa ubezpieczeń podróży zagranicznych pracowników

tel.: +48 71 320 24 73


Sylwia Marciniak (pok. 255-256)

• obsługa zagranicznych przyjazdów i wyjazdów pracowników
• obsługa ubezpieczeń podróży zagranicznych pracowników
• przyjeżdżający i wyjeżdżający w ramach programu Erasmus Mundus Thelxinoe

tel.: +48 71 320 23 01


Ewa Mroczek

Koordynator Programu T.I.M.E.

• umowy o podwójnym dyplomowaniu
• obsługa zagranicznych przyjazdów i wyjazdów pracowników
• obsługa ubezpieczeń podróży zagranicznych pracowników

tel.: +48 71 320 41 63


Agnieszka Nehring

• obsługa zagranicznych przyjazdów i wyjazdów pracowników
• obsługa ubezpieczeń podróży zagranicznych pracowników

tel.: +48 71 320 20 39

Stanowisko ds. Obsługi Działu

Karolina Jóźwiak-Prucnal

• obsługa administracyjno-finansowa Działu

tel: +48 71 320 43 46

Politechnika Wrocławska © 2017