Dział Współpracy Międzynarodowej

Sekcja Wydarzeń Międzynarodowych

Do zadań Sekcji Wydarzeń Międzynarodowych należy:

1) organizacja i obsługa szkół letnich, pobytów szkoleniowych (typu International Staff Training Week) i innych wydarzeń międzynarodowych realizowanych na zlecenie władz Uczelni;
2) gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących programu Erasmus+ (partnerstwa strategiczne, budowanie potencjału, sojusze na rzecz wiedzy) oraz ofert stypendialnych dla studentów i kadry akademickiej;
3) ewidencjonowanie wniosków projektowych oraz projektów realizowanych na Uczelni
w ramach międzynarodowych programów  edukacyjnych;
4) opracowywanie danych do sprawozdań w części dotyczącej wydarzeń międzynarodowych organizowanych i koordynowanych przez DWM;
5) realizacja działań promocyjnych o zasięgu międzynarodowym, we współpracy
z Działem Marketingu i Promocji oraz Działem Rekrutacji;
6) obsługa newslettera DWM.
Kontakt

Sekcja Wydarzeń Międzynarodowych
Bud. A-1, pok. 257-258
events@pwr.edu.pl

Kierownik Sekcji:

Karolina Farbiszewska
tel.: +48 71 320 35 78

Pracownicy:

Maria Borkowska
tel.: +48 71 320 35 70

Alina Dorosz
tel.: +48 71 320 26 09

Agata Gwiazda
tel.: +48 71 320 46 72

Politechnika Wrocławska © 2017