Dział Współpracy Międzynarodowej

Stanowisko ds. obsługi działu

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Działu należy:

1) Ewidencjonowanie wniosków projektowych oraz ewidencjonowanie projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.

2) Przygotowywanie budżetu i rozliczanie zleceń płatniczych dla działań realizowanych przez DWM.

3) Administracja finansowa, w tym przygotowywanie i rozliczanie wydatków w ramach projektów realizowanych przez DWM.

4) Prowadzenie działań promocyjnych na rzecz międzynarodowych programów edukacyjnych poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji jednostkom Uczelni.

5) Prowadzenie ewidencji faktur.

6) Obsługa korespondencji i dbałość o prawidłowy obieg dokumentów DWM.

7) Koordynacja archiwizacji dokumentów DWM.

8) Przygotowywanie materiałów do sprawozdań na potrzeby władz  i jednostek Uczelni oraz instytucji zewnętrznych.

9) Składanie zamówień i pobieranie materiałów biurowych na potrzeby DWM.

10) Prowadzenie rejestru delegacji pracowników DWM.

11) Prowadzenie spraw osobowych DWM.

Kontakt

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Działu
Bud. A-1, pok. 257-258

Karolina Jóźwiak-Prucnal
tel: +48 71 320 43 46

Politechnika Wrocławska © 2017