Dział Współpracy Międzynarodowej

Visiting Professors


VISITING PROFESSORS – program wizyt we Wrocławiu wybitnych naukowców i popularyzatorów nauki - jest jednym z przykładów współpracy wrocławskiego samorządu i wrocławskich uczelni. Program powstał z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Politechnika Wrocławska uczestniczy w Programie VISITING PROFESSORS od 2010 r.


W 2017 roku Politechnika Wrocławska otrzymała dofinansowanie na realizację następujących wizyt:

 • prof. Fernando Menis
 • prof. Alex Klarman
 • prof. Aldo Roberto Boccaccini
 • prof. Joseph Zyss
 • prof. Sven Holfling

W 2016 roku odbyły się następujące wizyty:

 W 2015 roku miały miejsce następujące wizyty:

 W 2014 roku Politechnikę Wrocławską odwiedzili:

 W 2013 roku odbyły się wizyty następujących uczonych:

W 2012 roku Politechnikę Wrocławską odwiedzili:

W 2011 roku miały miejsce następujące wizyty:

 • prof. Christian Boller
 • prof. Marek Czosnyka
 • prof. Georg C. Schatz
 • prof. Frank K. Tittel

W 2010 roku uczelnię odwiedzili następujący uczeni:

 • prof. Guy S. Salvesen
 • prof. Jan Gehl
 • prof. Wojtek J. Bock
 • prof. Thomas B. Jones

Program VISITING PROFESSORS finansowany jest z funduszu Scientiae Wratislavienses Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Kontakt

Anna Nosal

Budynek A-1, pok. 257-258
tel: 71 320 425 43

Politechnika Wrocławska © 2016