Dział Współpracy Międzynarodowej

Sekcja Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych

Do zadań Sekcji Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych należy:

1) obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych w zakresie:
a) rezerwacji i zakupu biletów na środki transportu w komunikacji międzynarodowej,
b) pośrednictwa w dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem wizy,
c) zgłoszenia wyjeżdżającego do ubezpieczenia;
2) obsługa gości zagranicznych w zakresie:
a) wystawiania zaproszeń potrzebnych do uzyskania wizy,
b) przygotowywania programów wizyt we współpracy z wydziałami i innymi jednostkami/komórkami Uczelni,
c) pomocy w wyszukiwaniu i rezerwacji zakwaterowania;
3) prowadzenie bazy zagranicznych wyjazdów służbowych na podstawie informacji przekazywanych przez wydziały i inne jednostki/komórki Uczelni;
4) gromadzenie informacji dotyczących przyjazdów i rezultatów wizyt gości zagranicznych,  przekazywanych przez wydziały i inne jednostki/komórki Uczelni;
5) obsługa zawierania międzynarodowych umów o współpracy międzywydziałowej
i międzyuczelnianej (kontakt ze stroną umowy, zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji);
6) prowadzenie i aktualizacja bazy umów o współpracy międzywydziałowej
i międzyuczelnianej;
7) opracowywanie danych do sprawozdań w części dotyczącej współpracy w ramach  międzynarodowych umów międzywydziałowych i międzyuczelnianych.

Kontakt

Sekcja Wyjazdów i Obsługi Gości Zagranicznych
Bud. A-1, pok. 164

Kierownik sekcji:

Adriana Naciążek 
tel.: +48 71 320 23 98
kom.: +48 695 350 439
fax: +48 71 320 20 98

Pracownicy:

Krystyna Malkiewicz 
tel.: +48 71 320 24 73
fax: +48 71 320 20 98
 
Sylwia Marciniak (pokój 255)
tel.: +48 71 320 23 01
fax: +48 71 320 20 98

Ewa Mroczek
tel.: +48 71 320 41 63
fax: +48 71 320 20 98

Agnieszka Nehring
tel.: +48 71 320 20 39
fax: +48 71 320 20 98
 

Politechnika Wrocławska © 2017