Dział Współpracy Międzynarodowej

Sekcja Mobilności Edukacyjnej

Do zadań Sekcji Mobilności Edukacyjnen należy:

1) obsługa administracyjno-finansowa wymiany studentów i pracowników w ramach międzynarodowych projektów mobilnościowych koordynowanych przez DWM;
2) obsługa administracyjna wymiany studentów w ramach międzynarodowych umów
o wymianie studentów;
3) koordynacja zawierania i obsługa umów bilateralnych w ramach międzynarodowych projektów mobilnościowych koordynowanych przez DWM;
4) prowadzenie i aktualizacja bazy umów bilateralnych w ramach projektów mobilnościowych koordynowanych przez DWM;
5) prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania funduszy na realizację międzynarodowych projektów mobilnościowych;
6) opracowywanie budżetów, monitorowanie  finansowe i rzeczowe oraz przygotowywanie raportów dotyczących projektów mobilnościowych koordynowanych przez DWM;
7) opracowywanie danych do sprawozdań w części dotyczącej projektów mobilnościowych koordynowanych przez DWM;
8) gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących programu Erasmus + (mobilność edukacyjna);
9) organizacja Dni Wstępnych dla obcokrajowców we współpracy z Działem Rekrutacji, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi;
10) realizacja działań promocyjnych o zasięgu międzynarodowym, we współpracy z Działem Marketingu i Promocji oraz Działem Rekrutacji;
11) aktualizacja treści na stronie internetowej DWM.

Kontakt

Sekcja Mobilności Edukacyjnej
Bud. A-1, pok.255-256 i 257-258 (praktyki)

Kierownik Sekcji:

Anna Nosal, koordynator uczelniany Erasmus+
tel.: +48 71 320 25 43

Pracownicy:

Julia Bohdziewicz
tel.: +48 71 320 41 21

Marta Kłosowska
tel.: +48 71 320 22 32

Magdalena Kukuł
tel.: +48 71 320 35 85

Liliia Shkolna
tel.: +48 71 320 45 34

Zapraszamy:

  • poniedziałki: 10:45 – 14:00
  • wtorki: 10:45 – 14:00
  • środy: przyjmowane są tylko osoby umówione wcześniej
  • czwartki: 10:45 – 14:00
  • piątki: 10:45 – 14:00

 

Politechnika Wrocławska © 2017